MUDr. Radek Klubal

Životopis

Mezi Vodami 205, Praha 4, 14300
Tel.: +420 270 003 562, +420 270 003 564
Fax: +420 225 152 036
E-mail: klubal@mc-praha.cz

MUDr. Radek Klubal

Adresa pro korespondenci :

Mezi Vodami 205
14300 Praha 4
Tel.: +420 270 003 562, +420 270 003 564
Fax: +420 225 152 036
E-mail: klubal@mc-praha.cz

Lékařské vzdělání a praxe :

1984-1990 Fakulta všeobecného lékařství, Universita Karlova, Hradec Králové
1990-1993 2. kožní klinika, VFN Praha (Prof. F.Vosmík)
1993-1997 Division of Immunology, Allergy and Infectious Diseases, University of Vienna Medical School, Vienna, Austria (Prof. G.Stingl)
1997-2001 Ústav imunologie, 2. LF UK, Praha (Prof. J.Bartůňková)
2001-dosud soukromá praxe / nestátní zdravotní zařízení (Medicínské centrum Praha s.r.o.)
2003-dosud odborný garant imunologické laboratoře (Medicínské centrum Praha s.r.o.)
2002-2004 odborný garant imunologické laboratoře – Praha 7, R.M.A. CENTRUM s.r.o.
2008-dosud soukromá praxe / nestátní zdravotní zařízení (Česká genetická banka spol. s r.o.)
2008-dosud odborný garant / imunologická, hematologická a genetická laboratoř (Česká genetická banka spol. s r.o.)

Atestace :

1993 atestace I. stupně z dermatovenerologie
1997 specializační atestace z alergologie a klinické imunologie
2001 atestace II. stupně z dermatovenerologie
2001 zařazen do specializačního oboru pediatrie I. stupně

Laboratorní praxe – alergologie a imunologie a dermatovenerologie :

1991-1993 2. kožní klinika VFN Praha
1993-1997 Klinika imunologie, alergologie a infekčních nemocí, Vídeň
1997-2001 Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol, Praha
2002-2004 odborný garant imunologické laboratoře (R.M.A. CENTRUM s.r.o.)
2003-dosud odborný garant imunologické laboratoře (Medicínské centrum Praha s.r.o.)
2008-dosud odborný garant, odpovědná osoba tkáňového zařízení, imunologická, hematologická a genetická laboratoř (Česká genetická banka spol. s r.o.)
2004 Genetic Approaches to Complex Heart, Lung and Blood Diseases (The Jackson Laboratory, Wake Forest University, U.S.)
2008 Methods in Human Embryonic Stem Research (The Jackson Laboratory, U.S.)
2010 Cancer Medicine and Hematology (Harvard Medical School, Boston, U.S.)
2013 Apheresis (University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.)

Ceny :

1996 Ostereichische Gesselschaft fur Allergologie und Immunologie
1996 Schering Plough
1998 Janssen-Cilag / award of professor Trapl

Členství v odborných společnostech :

České:

Česká dermatovenerologická společnost
Česká endokrinologická společnost
Česká gynekologická a porodnická společnost
Česká pediatrická společnost
Česká společnost alergologie a klinické imunologie
Společnost lékařské genetiky
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii

Zahraniční:

American Association for the Advancement of Science
American Association of Immunologists
American College of Allergy, Asthma and Immunology
American Society of Human Genetics
American Society of Hematology
American Society for Apheresis
European Society of Human Genetics
Infections Diseases Society of America
International Society for Cellular Therapy
International Society for Stem Cell Research
National Eczema Society (Anglie)
Society for Cryobiology
Society of Hair Testing
Society for Reproduction and Fertility